fbpx

QUY TRÌNH THIẾT KẾ THƯƠNG HIỆU TẠI CDLinK.VN

Trao đổi thông tin & nhu cầu
Lấy thông tin & yêu cầu của khách hàng. Báo giá và phân tích tiến độ công việc. Khách hàng đặt cọc 50% giá trị hợp đồng trước khi thực hiện

Thực hiện & Gửi mẫu
Thiết kế và gửi mẫu cho khách hàng xem. Khách hàng có quyền yêu cầu điều chỉnh thiết kế cho phù hợp không quá 3 lần yêu cầu dựa trên mẫu đã gửi

Chỉnh sửa & Bàn giao
Chỉnh sửa theo yêu cầu của khách hàng đưa ra. Khách hàng thanh toán 50% số tiền còn lại để được bàn giao sản phẩm và file gốc (nếu cần)

Bộ sưu tập

0965337104